For website in English, click here! 

Vår frånkoppling från mänskligheten och Jorden som levande helheter har skapat ett sår inom oss.

Genom våra handlingar har vi sedan skapat sår i världen som nu hotar vår överlevnad genom ökande klimatkaos, eskalerande nationell och global orättvisa och andra konvergerande systemkollapser.

Terra Religata är ett internationellt kreativt samarbetsprojekt för dig som vill hela dessa sår och skapa en värld i balans genom Reconnection Activism.

Ser du helhetsbilden?

Föreläsningar och workshops som frigör kreativiteten inom individer, arbetsgrupper och organisationer genom praktiskt tillämpat helhetstänkande – en kreativ förståelse av relationen mellan delar och helhet.

Daniel Hansson

Aktivist, prisbelönt filmare, föreläsare och konsult med fokus på kulturtransformation, design av hållbara system, problemlösning genom helhetstänkande, och dialog för att skapa meningsfull gemenskap för byggandet av en värld i balans.

En ny röst

Följ Terra Religata och Daniel Hansson på bloggen The Relentless Wave – ett forum för poesi, film, miljödebatt, samtidsanalys och kulturaktivism för djup reconnection.

Följ och dela

Terra Religata på Twitter för omedelbara updates om #ReconnectionActivism och nya blog posts.

Pin It on Pinterest