Vem är Daniel Hansson?

Daniel Hansson är en frilansande föreläsare, prisbelönt filmare, reconnection-aktivist, hållbarhetskonsult och mediaproducent.

Hans egen utbildning från universitet i Sverige, Kanada och USA har omfattat vetenskapsteori, klassisk och österländsk filosofi, religionshistoria, miljövetenskap, kemi och ekologiskt hållbara jordbruksmetoder.

Genom sitt projekt Terra Religata vill Daniel möjliggöra djup reconnection mellan människor, och mellan människa och natur, genom konstnärligt kreativ kommunikation, design, transformativa möten, kulturell reflektion och tillämpat helhetstänkande. Målet är att därigenom hjälpa människor att gemensamt bana väg för bestående ekologisk balans, social rättvisa och hållbar utveckling från lokal till global nivå.

Under detta arbete har Daniel producerat Drum Songs for the Earth – ett album med traditionell powwow-musik – tillsammans med en indiantrumgrupp i Idaho, och regisserat en rockvideo på temat reconnection. Under 2014 så vann hans kortfilm ”Come, This is the Way” (Kom, det här är vägen) Indigenous Peoples Short Film Award – ett internationellt pris för filmer om urfolk. Daniel arbetar nu med att producera sin experimentella dokumentärfilm Terra Religata, filmad i Idahos vildmark på temat “one man’s search for reconnection”.

Du kan läsa mer om dessa projekt och se filmer på Daniels blogg The Relentless Wave.

Helt i enlighet med sin helhetsorienterade och ämnesöverskridande passion har Daniel under de senaste åren varit en efterfrågad och uppskattad föreläsare inom en lång rad vetenskapliga, filosofiska och kulturella ämnen. Dessa innefattar musikfilosofi, mikrobekologi, självreglering i komplexa system, Spinozas etik och kognitionsteori, klimatanpassning, reduktionismens katastrofer och systemtänkande som alternativ, professionell kommunikation, livsåskådningsfrågor, Gaia-teori och global ekologi, transformativ pedagogik, och transdisciplinär kursdesign och forskningsmetodik.

Den röda tråden i Daniels budskap

är hur vår relation till vår medmänniska och naturen har brustit, vilka konsekvenser detta har fått, och hur vi kan hitta vägen tillbaka till helhet.

I sin roll som föreläsare så förenar Daniel sin exceptionella förmåga att inspirera och motivera konstruktiv förändring med sin internationella erfarenhet som forskare inom hållbarhetsanpassning, som projektledare inom affärsvärlden, samt i rollen som kursdesigner och lektor i design av hållbara system vid University of Idaho i USA; där Daniel även undervisat om etik, internationella miljöfrågor, holistisk forskningsmetodik, samt sustainable management av naturliga system.

Daniel har även väglett kursdesign och hållit i kursemoment och utbildningar vid Centrum för miljö- och utvecklingsfrågor (CEMUS), Uppsala Universitet; Folkuniversitetet, och Schumacher College i England.

I sin roll som forskare vid University of Idahos Sustainability Center och Office of Community Partnerships har Daniel lett, organiserat och deltagit i studier inom ett brett spektum av miljö- och hållbarhetsrelaterade områden, inklusive biobränslen, regional ekonomisk utveckling baserad på community capitals, småskalig jordbrukskooperation, stimulans av entreprenörskap bland minoriteter och kvinnor på USAs landsbygd, riskutvärdering i relation till klimatförändring, samt attityder och värderingar rörande klimatfrågor.

Under två år genomförde Daniel University of Idahos växthusgasinventering och emissionsanalys med tillhörande rapportering. Han författade även kapitlen om klimatförändring och biobränslen inom global luftfart i en rapport beställd av Boeing för att vägleda koncernens internationella klimatstrategi.

Daniel har även väglett Masters-studenter och doktorander i forsknings- och designprojekt, samt designat, genomfört och publicerat fält- och laboratoriestudier av det hållbara jordbrukets miljökemi, samt ekologisk kontroll av ogräs och insekter.

Som konsult i USA har Daniel lett en workshop i sustainable community re-visioning  för lokalpolitiker på county-nivå för att överbrygga värdegrundade politiska schismer.

Daniel har även forskat om Spinozas filosofi, samt om hur relationen mellan jaget och dess totala miljö gestaltats i den indo-tibetanska systemfilosofin genom mandalan som visuell modell för vägen tillbaka till helhet.

Daniel har varit vetenskaplig granskare (peer-reviewer) på Journal of Sustainability Education.

Hans forskning om Spinozas bidrag till ekologiskt helhetstänkande citeras i The Routledge Handbook of Global Environmental Politics (2014).

Nyligen hemkommen efter nästan nio år i USA är Daniel idag bosatt i Strängnäs.

Under sin tid i Nordamerika lärde han sig mycket om hållbar utveckling genom att bevittna dess totala motsats omsatt på alla nivåer i formen av samhällsordning i USA, inklusive extrem systematiserad orättvisa och förbehållslös skövling av Jordens alla resurser. Han är därför angelägen om att stoppa den utveckling som idag med accelererande hastighet för hans eget hemland i samma riktning.

Detta är en av avsikterna med Daniels blogg The Relentless Wave.

Daniel är också mycket frustrerad över den akademiska världens monumentala misslyckande att leda världen ut ur vår globala kris.

Han är idag primärt verksam som aktivist, frilansande föreläsare och konsult i Sverige och Europa, och riktar sitt budskap till intresserad allmänhet såväl som till företag, skolor och organisationer.

I sina föreläsningar och workshops så för Daniel samman sina erfarenheter och idéer i en färgstark, tankeprovocerande och djupt inspirerande helhet – och detta på ett enkelt språk som alla förstår.

Rätt i tiden

Läs mer om Daniel Hanssons föreläsningar och workshops här!

Boka idag!

Kontakta oss för att arrangera ett event på din ort eller för din arbetsgrupp eller organisation!

Lägg bitarna på plats

Följ Daniel på bloggen The Relentless Wave och delta i diskussionen genom att kommentera!

Pin It on Pinterest