Med fokus på helheten

Daniel Hansson

Föreläsningar och workshops

Jag är internationellt efterfrågad som föreläsare, kursledare och konsult.

I mina föreläsningar och workshops lär jag ut mina egna, internationellt uppmärksammade metoder för att frigöra kreativiteten inom individer, arbetsgrupper och organisationer genom praktiskt tillämpat helhetstänkande – en kreativ förståelse av relationen mellan delar och helheter; till exempel mellan människan och den natur som ger henne liv. Denna ofta saknade förståelse är det som för samman pusselbitarna i en begriplig helhetsbild – det sammanhang som ger oss mening och meningsfullt samförstånd.

Mina metoder skapar unika möjligheter till banbrytande innovation genom nytänkande, djupgående systemlösningar och meningsfull kommunikation via ett gemensamt språk som alla kan lära sig. Detta gemensamma språk utgår från en djupare förståelse av hur delar och helheter hör ihop och samverkar, vilket styr alla former av förändringsprocesser och system, både i naturen och i den skapade och sociala miljön.

En enastående föreläsare som transcenderar discipliner för att adressera vår tids filosofiska och miljörelaterade problem. Det mest övertygande beviset på Daniels framgång som föreläsare är den uppenbara transformation som hans kurdeltagare genomgår. Kursarrangör 2012

Kursen översteg min förväntan och var innovativ, informativ och visionär. Rekommenderas stort till alla som vill bli utmanade att öppna sina ögon inför en helt ny värld. Daniel förklarade vad hållbarhet är på ett praktiskt och djupt meningsfullt sätt som kommer att hjälpa mig i mitt yrkesliv. Kursdeltagare 2012

Jag brukar motta högsta betyg i deltagaromdömen och har många gånger fått höra att min föreläsning eller kurs för alltid förändrat deltagarens syn på sig själv, världen och den egna förmågan att skapa och förändra. Jag har ofta fått omdömet “den bästa lärare jag haft” och mina kurser har av många deltagare beskrivs som “livsförändrande”.

Min kunskapsbas har både djup och bredd, och är förankrad i egen praktisk erfarenhet av forskning, projektledning, filmskapande, metodikutveckling och undervisning inom miljövetenskap, etik, transformativ pedagogik, kommunikation, och design av hållbara system och organisationsprocesser, bl.a. under min tid som lektor vid University of Idaho, USA, och som föreläsare och kursvägledare vid Uppsala Universitet och Schumacher College i England.

Jag håller öppna föreläsningar och workshops riktade till allmänheten, akademiska utbildningar, samt events och workshops speciellt riktade till intressegrupper, företag och organisationer, med innehåll, format och omfattning skräddarsydda enligt arrangörens behov.

Efter inledande föreläsning, workshop eller meningsskapande event (halv-/heldag/2 dagar) kan uppföljningsutbildning och skräddarsydda konsultinsatser förankras direkt i en pågående eller planerad verksamhet.

Läs mer om några av de teman jag föreläser om längst ner på sidan.

Extremely valuable, bringing participants to the front of action for change.

DB, fd. Vice President för Yamaha Motor Europe, kursdeltagare 2011

Boka idag!

Arrangera föreläsning eller workshop på din ort eller för din arbetsgrupp eller organisation!

Om Daniel

Mer om Daniel Hanssons bakgrund här!

Join the wave!

Följ bloggen The Relentless Wave och delta genom att kommentera!

Följ och dela

Terra Religata på Twitter för omedelbara updates om #ReconnectionActivism
och nya blog posts.

Daniels föreläsning var fantastisk. Man kunde ha hört en nål falla i rummet. Kursarrangör 2009

Daniel är en frisk fläkt. Hans passion och djupa kunskap motiverar. Om bara alla kurser vore som den här!

Kursdeltagare 2012

Den bästa kursledare jag haft. Förklarade sammanhang på ett insiktsfullt, eftertänksamt och innovativt sätt som höll mig engagerad och intresserad.

Kursdeltagare 2012

En lysande kursledare! Kunnig, inspirerande och väldigt bra på att lära ut. Mycket nöjd att jag gick kursen! Kursdeltagare 2014

Föreläsningar och workshops

Fyra vindars röst: Indianvisdom, klimatförändring och lärande från naturen

Ett inspirerande budskap om hur människa och natur är förenade, hur människan skapar klimatkrisen, och hur du, enligt de nordamerikanska indianernas visdom, kan lära dig att lyssna till naturens budskap för att lära känna dig själv och dina relationer till allt levande, för att sedan bättre kunna bidra till att skapa en värld i balans. Ger ögonöppnande perspektiv på klimatförändring i termer som alla kan förstå.

Kryddas med erfarenheter från Daniel Hanssons produktion av ett musikalbum för en nordamerikansk indian-trumgrupp i Idaho – ett skapande möte som också blivit en central del av budskapet i Daniels kommande film Terra Religata. Workshopen baseras på Daniels forskning och undervisning i ekologisk klimatvetenskap.

Format: Föreläsning, workshop eller meningsskapande event (halv-/heldag/2 dagar)

Läs mer här!

Creative Design According to Nature

Hur vi kan lära oss att skapa, designa och uppfinna med naturens processer och mönster som förebild. Fokuserat på erfarenhetsbaserat lärande för att förlösa ditt eget, unika skapande uttryck. Utgångspunkten är att vår egen kreativitet är ett uttryck av vår egen skapande relation till naturen och allt liv. Genom att utforska och frigöra denna skaparkraft så kan vi än en gång uppleva helhet, bli fungerande delar av naturens helhet och därigenom mer effektivt och naturligt bidra till världens förbättring.

Denna workshop är baserad på Daniel Hanssons forskning, konstnärliga skapande, undervisning och metodikutveckling inom systemtänkande, komplex systemteori och hållbar design. Kan anpassas direkt till pågående projekt eller befintlig verksamhet.

Målgrupp: Intresserad allmänhet, lednings/arbetsgrupp, projektteam eller samtlig personal

Format: Workshop med fokus på erfarenhetsbaserat lärande (heldag eller längre)

Kreativ klimatkompetens

Mitt begrepp för en fördjupad, praktiskt tillämpbar kunskap om klimatförändringens orsaker och processer, samt hur ditt företag, din grupp eller organisation kan anpassa sig för att minska sin klimatpåverkan och fördjupa sitt samhällsansvar (CSR; corporate social responsibility). Jag presenterar detta budskap på ett medryckande och inspirerande sätt som betonar individens och organisationens förmåga att förändra sitt sätt att se på sig själv och världen, vilket sedan bidrar kraftfullt till att skapa en bättre värld.

Denna workshop ger ögonöppnande perspektiv på klimatförändring som förenklar och fördjupar interna dialoger och processer relaterade till klimatanpassning och hållbar verksamhetsutveckling.

Baseras på Daniel Hanssons forskning och undervisning i miljövetenskap, klimatanpassning och de processer med vilka ekosystem responderar på klimatförändring.

Målgrupp: Lednings/arbetsgrupp, projektteam eller samtlig personal

Format: Workshop/seminarium (halv-/heldag/2 dagar) med möjlighet till skräddarsydd uppföljning förankrad i pågående eller planerad verksamhet

Spinoza och helhetens filosofi

Klarare än både sin samtid och vår egen så förstod Spinoza (1632-1677) att ”vi är en del av naturen som helhet, vars ordning vi måste följa”. Han såg också universum som en sammanhängande och levande helhet. Filosofen Spinoza är ännu okänd för de flesta, trots att hans idéer grundlagt den moderna demokratin och inspirerat Freuds förståelse av emotioner och det undermedvetna, romantikens poesi, Einsteins relativitetsteori, modern kognitionsvetenskap och miljörörelsens centrala tänkare. Spinozas insikter om det fria samhället är likväl av kritisk relevans i vår egen tid av massövervakning och mediakontroll.

Genom min unika tillämpning av Spinoza så blir denna filosofi en praktiskt användbar guide till konstruktiv handling, social transformation och hållbar utveckling. Jag visar även hur Spinozas helhetstänkande kan tillämpas för att förstå komplexa system och sammanhang, t.ex. inom strategisk planering och helhetsorienterad organisationsutveckling.

Format: Föreläsning, seminarium eller meningsskapande event (halv-/heldag/2 dagar)

Complexity management: vägar från systemlåsning till systemlösning

Praktisk metodik för kreativ problemlösning, dialog och effektiviserat teamwork genom tillämpat helhetstänkande i komplexa och svåröverblickade sammanhang och verksamheter. Fokuserat på systemtänkande tillämpat genom erfarenhetsbaserat lärande.

Denna workshop är baserad på Daniel Hanssons forskning, undervisning och metodikutveckling inom systemtänkande, komplex systemteori och hållbar design. Kan anpassas direkt till pågående projekt.

Målgrupp: Intresserad allmänhet, lednings/arbetsgrupp, projektteam eller samtlig personal

Format: Workshop/seminarium (halv-/heldag/2 dagar) med möjlighet till skräddarsydd uppföljning förankrad i pågående eller planerad verksamhet

Vad är hållbar utveckling?

Den globala klimat- och miljökrisens historiska och kulturella rötter, samt praktiska vägar till sund samhällsordning och organisationskultur i ekologisk balans.

Målgrupp: Intresserad allmänhet, lednings/arbetsgrupp, projektteam eller samtlig personal

Format: Föreläsning, seminarium eller meningsskapande event (halv-/heldag/2 dagar)

Hur världsbilder och värderingar leder till handling

…och hur detta påverkar världen, antingen i riktning mot klimatkatastrof och ökad social orättvisa, eller mot en kreativ och livsbejakande kultur i balans med naturens processer. Denna förståelse möjliggör meningsfull organisationsförändring rotad i personlig utveckling.

Målgrupp: Intresserad allmänhet, lednings/arbetsgrupp, projektteam eller samtlig personal

Format: Föreläsning, seminarium eller meningsskapande event (halv-/heldag/2 dagar)  

Förbättra kommunikationen genom tillämpat helhetstänkande

Praktiska metoder för att bättre kunna hantera interna värdekonflikter, motstridiga prioriteringar och kommunikationsproblem.

Målgrupp: Intresserad allmänhet, lednings/arbetsgrupp, projektteam eller samtlig personal

Format: Workshop/seminarium eller meningsskapande event (halv-/heldag/2 dagar) med möjlighet till uppföljning skräddarsydd enligt organisationens eller projektets behov

För mer information

Kontakta oss för att utforska det möjliga!

Pin It on Pinterest