Vi lever i en tid av allt mer komplexa problem.

Ökande klimatkaos, landsbygdsdöd, globalisering av marknader och datorisering bidrar till att snabbt öka vår sårbarhet för plötsliga systemkollapser.

I samma takt som komplexiteten ökar så minskar överblickbarheten, och våra “lösningar” och vår undervisning om dessa tenderar att bli allt mer otillräckliga – trots våra experter med deras allt större specialisering.

Samtidigt blir det allt svårare att nå en delad förståelse av problematiken – trots otaliga möten och samarbetsförsök.

Denna frustrerande realitet möter många inom undervisning och strategisk verksamhet, t.ex. samhällsplanering, regional utveckling och hållbarhet.

På vissa håll finns en ökande medvetenhet om att helhetslösningar krävs för att bemöta vår tids komplexitet. Men vad är en helhetslösning, och på vilka sätt skiljer den sig från andra, bristfälliga åtgärder som inte löser våra djupa systemproblem?

 

 

När förlorade vi helhetsbilden?

Och hur går man från systemlåsning till en verklig systemlösning?

 

Dessa inspirationsdagar med Daniel Hansson vänder sig till dig som arbetar med människor, regioner och organisationer i förändring.

Med personliga exempel från sitt arbete med film och musik med indianer i Idaho, och från sitt internationella arbete som forskare, aktivist och pedagog, ger Daniel oss nya perspektiv som visar hur vår kultur i dag hindrar oss från att se helheter och sammanhang.

Med lärdomar från Leonardo da Vinci och 1600-talsfilosofen Spinoza, lär Daniel oss betrakta delar och helheter med nya ögon för att återknyta till oss själva och varandra, till naturen och kulturen.

Detta perspektivskifte förändrar vår förståelse av både problem och lösningar, och lägger grunden för helt nya sätt att leva, lära och leda.

Under dessa dagar blandar Daniel föreläsning och diskussion med ögonöppnande praktiska övningar som lär dig förstå svåra problem på djupet och bemöta dem individuellt och i gruppsammanhang.

Daniel Hansson är internationellt eftersökt som föreläsare och inspiratör. Han utgår från sina erfarenheter som gymnasielärare, universitetslektor, forskare och konsult i USA, Sverige och England.

Han har bl.a. undervisat i design av hållbara system, bioregional planering, klimatvetenskap, miljökemi, filosofi, psykologi, transformativ pedagogik, religion, sociologi, etnicitet och kulturmöten. Han har också lett forskning och workshops i USA med inriktning på hållbar regional utveckling, minoriteter i landsbygd, och blocköverskridande politiskt samarbete på county-nivå.

Genom sitt projekt Terra Religata kombinerar Daniel konst, filosofi och vetenskap i sin strävan efter djup kulturförändring. Han har sin bas i Strängnäs i Sverige.

Daniel föreläser nu för första gången i Finland, som en del av omställningsveckan Transition Week Ostrobothnia.

 

Torsdag 29/9, 2016, 12:30-15:00 föreläser Daniel i Tammerfors:

SOLUTIONS FOR A BROKEN WORLD – HELHETSSYN FÖR BIOREGIONAL UTVECKLING

Plats: Nordens Hus/Svenska Klubben, Otavalankatu 9, Tammerfors.

Anmälning och frågor (Tammerfors): ann-sofi.backgren@sfv.fi

Föreläsningen ges på svenska och arrangeras av SFV (Svenska Folkskolans Vänner).

Fredag 30/9 håller Daniel en heldagsworkshop/inspirationsdag (9:00-16:00) i Jakobstad:

SOLUTIONS FOR A BROKEN WORLD – NYA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE OCH HÅLLBARHET

Inspirationsdagen (på svenska) hålls på natursköna Rosenlunds prästgård i Jakobstad.

Deltagaravgift: 115 €/person – inkluderar lunch och kaffe, samt guidad rundvandring i Aspegrens trädgård.

Arrangeras av Jordnära i samarbete med Refugium och Transition Week Ostrobothnia.

Förfrågningar och anmälan (Jakobstad): info@jordnara.fi

VARMT VÄLKOMMEN!

Pin It on Pinterest