Att forma en våg

Att forma en våg

Gång på gång träffar penseln pappret. Försöker fånga en flyende form. Om och om igen följer min hand en vågrörelse som jag först bara kan ana, men känner en tvingande passion att följa. Först med min hand, och sedan, plötsligt med mina ögon när jag ser min sumi-pensel fånga rörelsen i svart bläck på mullbärspapprets levande yta. Otaliga försök, och så, helt plötsligt, samstämmighet. Den inre maningen gestaltad. Jag ser två penseldrag i dans; förenade i hjärtat av en delad helhet.   Vad innebär det att forma en våg? Många små omständigheter måste vara de rätta; många mindre rörelser komma sig samman för att slutligen ge utlopp för sin samlade kraft i en sammanhängande våg av riktad förändring. Det yttre resultatet slutligen manifest. Den lilla våg som tagit form på mitt papper har blivit symbolen för Terra Religata, ett internationellt aktivistiskt och kreativt samarbetsprojekt som uppstått under filmandet av min experimentella dokumentärfilm med samma namn. Denna film är ännu under produktion, samtidigt som projektet gett upphov till en handfull andra kreativa experiment inom film, poesi, musik och transformativ pedagogik. Den gemensamma nämnaren är ett medvetet och djupgående fokus på att möjliggöra personliga upplevelser av djup reconnection – mellan människor såväl som mellan individer och den natur som ger dem liv; den källa som vår moderna kultur håller på att förgifta. Terra Religata delar värderingar med många redan verksamma aktivister som kämpar för rättvisa, fred, ekologisk balans och klimatneutralitet, åsiktsfrihet och individens rätt till privatliv i en tid av totalitär massövervakning. Terra Religatas specifika fokus är att skapa förändring genom att öka medvetenheten om vårt eget och världens grundläggande –...

Pin It on Pinterest