Att forma en våg

Att forma en våg

Gång på gång träffar penseln pappret.

Försöker fånga en flyende form. Om och om igen följer min hand en vågrörelse som jag först bara kan ana, men känner en tvingande passion att följa.

Först med min hand, och sedan, plötsligt med mina ögon när jag ser min sumi-pensel fånga rörelsen i svart bläck på mullbärspapprets levande yta.

Otaliga försök, och så, helt plötsligt, samstämmighet. Den inre maningen gestaltad.

Jag ser två penseldrag i dans; förenade i hjärtat av en delad helhet.

 

Vad innebär det att forma en våg?

Många små omständigheter måste vara de rätta; många mindre rörelser komma sig samman för att slutligen ge utlopp för sin samlade kraft i en sammanhängande våg av riktad förändring. Det yttre resultatet slutligen manifest.

Den lilla våg som tagit form på mitt papper har blivit symbolen för Terra Religata, ett internationellt aktivistiskt och kreativt samarbetsprojekt som uppstått under filmandet av min experimentella dokumentärfilm med samma namn. Denna film är ännu under produktion, samtidigt som projektet gett upphov till en handfull andra kreativa experiment inom film, poesi, musik och transformativ pedagogik.

Den gemensamma nämnaren är ett medvetet och djupgående fokus på att möjliggöra personliga upplevelser av djup reconnection – mellan människor såväl som mellan individer och den natur som ger dem liv; den källa som vår moderna kultur håller på att förgifta.

Terra Religata delar värderingar med många redan verksamma aktivister som kämpar för rättvisa, fred, ekologisk balans och klimatneutralitet, åsiktsfrihet och individens rätt till privatliv i en tid av totalitär massövervakning.

Terra Religatas specifika fokus är att skapa förändring genom att öka medvetenheten om vårt eget och världens grundläggande – och idag kritiska – behov av meningsfull och djup reconnection för att hela världens sår och möjliggöra en helt ny form av civilisation bortom det nålsöga som utgörs av våra snabbt konvergerande kriser.

En för många av oss uppenbar sanning är att det är väsentligt att vi återknyter våra grundläggande band till vår medmänniska och till världen omkring oss. Men varför är detta en kritisk nödvändighet?

Och på vilket sätt kan ett fokus på att återställa sådana grundläggande relationer hjälpa oss att föra världen ut ur de otaliga nedåtspiraler som mänskligheten skapat?

Terra Religatas perspektiv är att var och en av oss har en unik, och unikt värdefull förmåga att igångsätta positiv förändring.

Vi är alla interrelationella varelser, och var och en av oss har en unik uppsättning relationer till andra människor, situationer, andra levande varelser, enskilda ting, och världen som helhet.

Följden av detta är att var och en av oss orsakar effekter med våra handlingar som på otaliga sätt går ut som ringar på vattnet på vårt eget personliga hav av relationer och orsakssamband.

Genom att varje persons egen interrelationella väv är unik så blir också de ringar som går ut på vattnet genom handling olika för varje person.

Av denna orsak så är varje person också unikt värdefull som individ när det gäller att igångsätta förändring – eftersom varje person har en unik sfär av inflytande, i det lilla och därför också i det stora.

Med detta följer också att vi alla har ett ansvar för vår unika förmåga att förändra – vilken naturligtvis också kan missbrukas genom att vi igångsätter unikt skadliga konsekvenser!

När vi inser att vi alla har en unik form av makt – att bruka eller missbruka – som kommer ur vår egen unika person som ett uttryck för våra samlade relationer till allt och till alla omkring oss, då öppnar sig en helt ny värld av möjligheter.

Och en källa till djup mening genom delaktighet.

Vi går ofta miste om denna djupa empowerment i en värld som överväldigar oss med sin komplexitet och känslan av maktlöshet.

Hur ofta smyger sig inte känslan på av den egna personens försvinnande litenhet inför världens problem? Denna förlamande upplevelse är en del av livets smärta för oss alla som vill skrika rakt ut inför det vansinne som med allt snabbare hastighet förstör vår sociala harmoni och den planet som ger oss liv.

Men med den upplevda insikten om vår makt att förändra som relationella varelser så förändras plötsligt allt. Jag har sett detta ske bland mina studenter i klassrummet.

Jag har också själv upplevt denna totala samhörighet i mitt eget möte med naturens majestätiska helhet.

Min avsikt med Terra Religata är därför att möjliggöra djup reconnection, och en del av denna upplevelse av delaktighet kommer ur denna insikt om att vi är interrelationella varelser – och därigenom unika och unikt värdefulla som igångsättare av förändring.

Därför ska vi heller aldrig underskatta kraften i små initiativ. Det räcker med att någon av oss har den rätta strängen att slå an! Och var och en av oss har många sådana strängar på sin kreativa lyra.

Vilken förändring kommer att ske när du agerar på ett nytt sätt?

Det kan vara svårt att se på ytan av våra handligar och deras verkningar var kedjereaktionen av följdverkningar slutar.

Det viktiga är att när ett visst antal av oss drar i rätt trådar – våra egna unika trådar – då sker en global transformation.

Detta är egentligen en självklarhet. Vi behöver bara fokusera på det väsenliga: att forma den gemenskap där vi alla gör vad vi kan för att föra världen tillbaka till helhet. Och – att inte släppa rodret.

Oavsett hur stormens vindar tjuter.

Den helhet vi då själva formar genom Reconnection Activism blir större än summan av våra delar. Och detta är fallet eftersom vi alla har otaliga relationer till världen omkring oss. Dessa relationer är nyckeln till den våg som vi tillsammans kan forma.

hex-26798b-980x600-px

Vi behöver inte hålla med om allt för att skapa denna gemenskap, men vi behöver dela en grundläggande målsättning:

Att mänskligheten skall föras till ett tillstånd av helhet som EN levande kropp berikad av delarnas mångfald, och att människan på samma gång skall föras tillbaka till sin rätta roll som del i naturens Stora Helhet.

Utifrån denna passionerade målsättning kan vi alla hitta vårt eget personliga uttryck av Reconnection Activism – i det lilla och i det stora, tillsammans som grupper och enskilt som individer.

Samtidigt så måste vi alltid förbli på vår vakt. De som vinner på att förhindra alla uttryck av meningsfull gemenskap som förenar människor i arbetet för att föra mänskligheten tillbaka till enhet med sig själv och med naturen kommer att göra ALLT för att slå ner den våg som vi tillsammans kan forma.

Djup reconnection kräver att vi aktivt tar ställning emot dess motsats, med alla dess livsfientliga uttryck av kulturell och social dysfunktion. I detta så behöver vi hjälpa varandra att hålla modet uppe och behålla vårt fokus på kampen för mänsklighetens behållna mänsklighet och vägen till ny civilisation i balans.

Terra Religata är inget enkelt svar på vår tids kriser.

Det finns inga enkla vägar till sann och bestående förändring till det bättre.

Vårt kall är att genom handling och levande exempel visa världen att livet på Jorden segrar över klimatförstörelsens krafter, över maktfullkomlighetens vansinne, över det själviska livets tomma begärelse, och över masskulturens bipolära svängningar mellan glättighet och domedagsvisioner.

Genom att gestalta en ny kultur, här och nu, baserad på sund och dynamisk enhet så kan vi möjliggöra en framtid där våra egna barn och kommande generationer av alla arter, kan överleva bortom de kriser mänskligheten själv har skapat.

Utmaningen är stor, men kraften i ett levande exempel är större.

Detta är vår stund.

Det är tid för ett alternativ.

Det är dags att gå på djupet.

Terra Religata är en gemensam resa delad av människor som brinner för att gå till roten med våra verkliga problem, med allt som kommer därtill av smärta, ilska, ihärdigt arbete, kamp, och förlösande, förvandlande glädje. Allt det som verkligen gör oss till levande människor som gör våra liv värdefulla bortom våra egna begränsade horisonter – för våra egna barn och kommande generationer av alla levande varelser.

Detta är vår stund att leva och brinna klart.

Terra Religata kommer att bli det vi tillsammans gör möjligt genom våra handlingar för att återställa den brustna helheten.

Det börjar med två penseldrag.

Ett meningsfullt möte och krafter som förenas i en helhet större än dem själva. En delad riktning, och samtidigt en cirkelrörelse omkring ett gemensamt centrum. En obruten cirkel där de två på djupet är ett. Och samtidigt en virvlande utvecklingsspiral där varje del förblir i ständig kreativ röresle, på sitt eget unika sätt delaktig i att göra den större vågen oövervinnelig.

Detta är det jag kallar för Reconnection Activism – ett nytt begrepp för en form av handling och ett sätt att leva som är gammalt och ursprungligt som livet självt.

 

Delta i dialogen! Kommentera nedan, kontakta oss för nyhetsbrev per email, och följ Daniel Hansson och Terra Religata på Twitter för updates om #ReconnectionActivism och nya blog posts!

2 Comments

 1. Terra Religata är ett fantstiskt initiativ. Det du skiver berör mig verkligen på djupet. Jag försöker själv leva och verka i enlighet med de budskap du beskriver, och jag lär och förstår mer om mig själv och vår värld hela tiden. I relationen med andra kan vi utvecklas och jag tar nu chansen att inleda en relation med dig.

  Tack för det du gör!

  Jag ska även passa på att hälsa från min far Jonas.

  Reply
  • Hej David! Tack och välkommen som första kommentator på The Relentless Wave! Jätteroligt att höra att mina ord berört dig och att du finner Terra Religata vara ett fantastiskt initiativ. Jag har satt upp dig på emaillistan och ser fram emot fortsatt kontakt och samarbete. Fundera gärna mer på vad du kan göra som del av Terra Religata utifrån dina intressen och målsättningar, och hör sedan av dig igen per email (solutions@terra-religata.org).

   Och hälsa tillbaka till Jonas! :-)

   Reply

Submit a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Pin It on Pinterest

Hjälp Terra Religata att växa!

Dela med dina vänner

Dela detta inlägg!

Tillsammans kan vi hela en brusten värld.