Filmpremiär för Come, this is the way

Filmpremiär för Come, this is the way

UPDATE (8 december 2014): “Come, this is the way” vinner filmpris   Idag blev jag klar med klippningen och ljudsättningen av min första ”riktiga” kortfilm, Come, this is the way. Jag filmade den under Tutxinmepu Powwow 2013 – en årlig kulturfestival i Idaho tillägnad de Amerikanska indianernas trummusik och gemenskap genom traditionell dans. Naturscenerna filmade jag i Idahos mäktiga Clearwater wilderness; Nez Perce-indianernas förfäders land. Filmens traditionella musik (som jag också producerat) framförs av indiantrumgruppen Vandal Nation. Genom en utomstående betraktares öga skildrar filmens ögonblicksbilder några av de relationer som genom skönhet, glädje, sorg och vrede uttrycker livskraften och kärleken hos ett folk som vägrat att låta sig utplånas. Lyssna till den hjärtrytm som förenar oss alla i livets Stora Mysterium. Det obrutna flödet mellan generationer av ett folk som ännu minns att Jorden är den källa som ger oss alla liv. Gör sig bäst att lyssna till i bra hörlurar.     Delta i dialogen! Kommentera nedan, kontakta oss för nyhetsbrev per email, och följ Daniel Hansson och Terra Religata på Twitter för updates om #ReconnectionActivism och nya blog...
I slutänden är det en fråga om överlevnad

I slutänden är det en fråga om överlevnad

Text och bild: Kristoffer Elmqvist, artikel i Mariefreds tidning Måsen, vecka 25, 2014   Strängnäsbaserade Daniel Hansson arbetar just nu på en dokumentärfilm med titeln Terra Religata, som från latin lite löst kan översättas som “återknuten till jorden”. Men det handlar inte bara om en film, utan om ett helt tänkesätt. Projektet Terra Religata växte fram efter att Daniel undervisat och forskat i ekologiskt hållbar systemdesign på University of Idaho i USA. – Jag ville göra min undervisning lite mer transformativ, kunna nå fram till studenterna på ett nytt sätt. Den traditionella undervisningen är väldigt begränsad, tycker jag. Jag begav mig ut i Idahos vildmark för att filma en serie föreläsningar som skulle bli grunden för en ny webb-baserad kurs. Men i den situationen förändrades allt. I mötet med naturens storhet kändes det hela väldigt trivialt. Jag insåg att det fanns en större röst som behövde komma till tals. Ur Daniels upplevelser från naturen kom Terra Religata, en skildring av hans egen, personliga resa mot att återknyta banden till naturen och världen runt omkring oss. Det handlar både om att leva på ett hållbart sätt och om att knyta djupare band till våra medmänniskor. Det är en idé om hur vi, här och nu, genom ett förändrat sätt att se kan bana väg för en värld som inte drivs av konsumism och självisk individualism. – Min avsikt är att filmen ska bli en personlig gestaltning som på ett annorlunda sätt berör människor. Att med hjälp av naturens skönhet visa vad vi saknar i dag och hur vi kan återknyta den relationen. Då räcker det inte med att babbla om...

Pin It on Pinterest