Rough Diamond – en dikt

Rough Diamond – en dikt

Våga brinn klart. Våga dansa din egen dans. Min dikt ”Rough Diamond” (oslipad diamant) är en hyllning till den del inom oss alla som ”inte passar in” men som kan förändra hela världen. Den är tillägnad mina elever: Come – bad boys refuse to be schooled in the ways of death   Girls, refuse to be good in the games they make you play   Outcast, reject, hopeless dreamer Roadkill by the wealthy wayside Rise up to the different drum to unlearn there’s no place for you   Come – useless misfit unable to trample your brother in the fold   Dance – don’t do what you’re told We’ll keep warm until dawn   Dance – don’t do what you’re told Shake off the dust of the old   Come – rough diamond You who are stronger than all the bonds of gold   Dance – don’t do what you’re told Keep moving, don’t fall   Dance – don’t do what you’re told We’ll unfurl our banner outside the city wall   © 2015 Daniel Hansson. All rights reserved.   Följ mig och Terra Religata på Twitter:  @TerraReligata   Lyssna på: Många trådar, en väv Empati och verklig makt  ...

… låt betongen spricka upp

och fundamenten!

Read more
Kall hemkomst, Del 7: Till Damaskus

Kall hemkomst, Del 7: Till Damaskus

Kvinnan går fram vid sidan av gatan Hela världens lidande i hennes ansikte   Bakom henne, Damaskus Stegen har fört vidare men ändå så beträder hennes trötta fötter samma jord   Vi passerar varann, jag lyfter mitt ansikte Det är då jag ser det: Hela världens lidande i varje ansikte   Onda som goda, sida vid sida Pärlorna på samma band   Stämmorna är många men musiken är densamma varje dans en variation   Och det är då jag ser den återspeglad i ett fönster: Hela världen i ett ansikte   invid vägen mötande sig själv   Vad är #ReconnectionActivism? Läs även: Del 1: Isvind Europa Del 2: Unga män (Om föraktet för svaghet) Del 3: Draksådd Del 4: Bedårande barn (Att ta vara på sin broder) Del 5: Inte i dag Del 6: Vår stund Del 8: Ge oss liv   Delta i dialogen! Kommentera nedan, kontakta oss för nyhetsbrev per email, och följ Daniel Hansson och Terra Religata på Twitter för updates om #ReconnectionActivism och nya blog...
Kall hemkomst, Del 6: Vår stund

Kall hemkomst, Del 6: Vår stund

Trumpetstöten kallar från Jordens höga vallar   Broder, min broder tiden är här   Läs även: Del 1: Isvind Europa Del 2: Unga män (Om föraktet för svaghet) Del 3: Draksådd Del 4: Bedårande barn (Att ta vara på sin broder) Del 5: Inte i dag Del 7: Till Damaskus Del 8: Ge oss liv     Delta i dialogen! Kommentera nedan, kontakta oss för nyhetsbrev per email, och följ Daniel Hansson och Terra Religata på Twitter för updates om #ReconnectionActivism och nya blog...

”Allt är väl, det gäller inte oss…

Read more
Kall hemkomst, Del 4: Att ta vara på sin broder

Kall hemkomst, Del 4: Att ta vara på sin broder

Foto: Joakim Jalin, från Stefan Jarls film ”Ojämlikhet dödar” Ojämlikhet är inte ett en ideologisk abstraktion, utan en fråga om liv och död. Detta är inte ett grundlöst påstående utan ett väldokumenterat faktum, som i dag blivit en skiljeväg även i Sverige. Inte bara i USA och ett Europa sargat av den globala finanselitens härjningar, ”åtgärdade” som dessa brott mot mänskligheten blivit genom ytterligare åderlåtning av folket under sken av nödvändig “åtstramning”. Den engelske komikern Russell Brand har under den senaste tiden blivit något av en rebelledare mot nyliberalismen. Han summerade problematikens skiljeväg med följande ord: “The question will become, ‘Should we have a more equal society?’ or ‘Should we bolster our means of oppressing people?’” Inför det stundande riksdagsvalet i Sverige betänker jag den tidlösa historien om Kain och Abel. På plats bevittnade jag under många år hur USA till fullo blivit the Cain Civilization där bröder mördar varann direkt eller indirekt i profitens heliga namn, i en anda där individens självförhärligande på gemenskapens bekostnad befästs med socioekonomiskt våld, hycklande bedrägeri, massövervakning, vapenmakt och militariserad polis. Även i Sverige måste vi nu välja sida mellan brodermordets självrättfärdigande logik och ett samhälle där vi värdesätter och tar hand om varandra. För att rättfärdiggöra blodet på sina händer efter mordet på Abel säger Kain, “Skall jag taga vara på min broder?” I en cynism bortom all sans så låg just denna fras från Första Mosebok till grund för namnet på den militärkampanj som Israelerna igångsatte efter kidnappningen av tre Israeliska tonårspojkar i Juni. Denna kampanj – Operation Brother’s Keeper – utmynnade sedan i det fullskaliga krig där Israel mördade nästan...

Pin It on Pinterest